Cunoști cazuri suspecte de abuz? Raportează-le la Telefonul copilului 116 111 sau la 112.

Serviciul de asistență integrată a copiilor
victime/martori ai infracțiunilor – de tip Barnahus

Barnahus este un serviciu de specializare înaltă creat pentru a acorda copiilor victime/martori ai infracțiunilor asistență psihologică, juridică, medicală și socială sub același acoperiș prin intervenții imediate, coordonate și profesioniste.

479

Statistica sesizări

parvenite

395

Statistica copii

asistați

Noutăți și Evenimente

Raioanele beneficiare ale

Serviciilor Barnahus

Raioanele beneficiare ale

Serviciilor Barnahus

Serviciile de asistență specializată se acordă copiilor victime/martori ai infracțiunilor în cadrul Centrelor regionale pentru zonele Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova, fiind localizate în municipiile Bălți, Chișinău și Cahul.

Instruire

Instruirea tuturor profesioniștilor care interacționează cu copiii victime și martori ai infracțiunilor este crucială pentru asigurarea eficienței și calității asistenței acordate în cadrul serviciului