Despre noi

Serviciul de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor – de tip Barnahus – este un serviciu creat pentru a asigura o justiție prietenoasă copiilor, în special pe cauzele penale, asumându-și un rol cheie atât pentru sistemul de justiție, cât și pentru sistemul de protecție a copilului.

Cine suntem

Serviciul de tip Barnahus a fost creat prin Hotărârea de Guvern nr. 708 din 2019, ca un serviciu social de specializare înaltă, fără cazare, care oferă copiilor asistență integrată (din domeniul social, juridic și medical) la nivel regional. Fondatorul serviciul este Ministerul Muncii și Protecției Sociale, fiind prestat prin intermediul a trei Centre regionale Nord, Centru și Sud. Serviciile de asistență specializată acordate în cadrul Centrului regional Nord sunt prestate de Centrul Național de Prevenirea Abuzului față de Copii (CNPAC) în baza contractului de achiziție publică de servicii sociale încheiat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ce facem

Specialiștii din cadrul Serviciului lucrează în echipă cu polițiști, procurori, judecători, asistenți sociali, psihologi, medici, avocați pentru a facilita procesul de colectare a probelor concludente și utile în cadrul procesului penal, fără a expune copii victime sau martori ai violenței la situații de retraumatizare.

Pentru cine

Beneficiarii serviciului sunt:

  • Copiii victime/ martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, trafic de copii, violență domestică sau alte cazuri în care interesele justiției sau drepturile copilului o cer.
  • Părintele/persoana de încredere a copilului victimă/martor a infracțiunii.

 

Cum ajung copii la Barnahus

Copiii sunt referiți către serviciul de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor prin:

  • Încheierea judecătorului de instrucție
  • Demersul procurorului sau a organului de urmărire penală
  • Demersul autorității tutelare
  • Adresare directă a copilului sau a reprezentantului legal a copilului.

Vezi turul virtual  al Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord

 

Prezentarea camerelor