CNPAC participă la reuniunea „Barnahus în toate statele europene: Asigurarea Drepturilor fiecărui copil”, organizată la Strasbourg

18

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de copii, reprezentat de președinta Daniela Sîmboteanu, participă în perioada 15-18 noiembrie la reuniunea “Barnahus în toate statele europene: Asigurarea Drepturilor fiecărui copil”, care se desfășoară la Strasbourg, în contextul Zilei Europene privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual.

Barnahus este cel mai important model european de răspuns la abuzul sexual asupra copiilor. Acesta reunește toate serviciile relevante sub un singur acoperiș pentru a evita revictimizarea copilului și pentru a oferi fiecărui copil victimă a abuzului, suport coordonat și eficient.

În Republica Moldova, Primul Centru regional de asistență integrată a copiilor victime sau martori ai infracțiunilor, de tip Barnahus, a fost inaugurat la 20 mai curent, în mun. Bălți, unind, sub același acoperiș, servicii din 3 domenii distincte – social, juridic și medical, pentru ca să asigure copiilor un nivel mai înalt de protecție pe durata procesului de urmărire penală. Centrul deservește întreaga regiune de nord a republicii, atât Municipiul Bălți, cât și cele 11 raioane ale regiunii, în total 571 de localități.

CNPAC a contribuit substanțial la crearea Primului Centru de tip Barnahus în Republica Moldova, reușind în strânsă colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cu suportul partenerilor, donatorilor internaționali să transpună în practică cel mai important model European creat pentru a asigura o justiție prietenoasă copiilor.

Evenimentul “Barnahus în toate statele europene; Asigurarea Drepturilor fiecărui copil” este organizat de către Consiliul Europei și Consiliul Statelor Mării Baltice sub președinția islandeză a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.