La un an de la inaugurarea oficială a Centrului Barnahus Nord, 151 copii victime/martori ai infracțiunilor, au beneficiat de servicii integrate specializate

67

Astăzi, 13 mai curent, în cadrul primei ședințe a Comitetului de Coordonare privind cooperarea intersectorială și abordarea integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor, a fost prezentat raportul de activitate a centrului de tip Barnahus pentru anul 2022.  

În cadrul ședinței Comitetului de Coordonare, au participat factori de decizie ai instituțiilor responsabile de asigurarea funcționării serviciului Barnahus, printre care: Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, Ministra Justiției, Veronica Mihailov – Moraru, Scretarul de Stat al Ministerului Finanțelor, Ion Gumene, reprezentanta Procuraturii Generale, Mariana Gornea, șeful-adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Alexei Grosu, reprezentanta Ministerului Sănătății, Tatiana Zatic și reprezentanți UNICEF.

Scopul ședinței a fost de a prezenta raportul pentru primul an de activitate al Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord. Acesta fiind prezentat de CNPAC, în calitatea sa de prestator de serviciu. 

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a salutat dialogul între toate instituțiile de profil cu scopul de a discuta și soluționa problemele existente, cât și pentru sporirea conlucrării interinstituționale. „Avem responsabilitatea, în calitate de membri ai acestui Comitet de coordonare, că domeniile pe care le reprezentăm să fie antrenate la maxim în acordarea sub același acoperiș a asistenței specializate psihologice, juridice, medicale și sociale, copiilor victime/martori ai infracțiunilor, prin intervenții imediate, coordonate și profesioniste”, a adăugat ministrul Alexei Buzu.  

Daneila Sîmboteanu, Președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), a menționat că analiza practicii multidisciplinare a demonstrat necesitatea consolidării eforturilor statului in jurul copilului, în vederea respectării interesului său superior, asigurând cele mai bune condiții pentru înfăptuirea actului justiției, reabilitarea copiilor și evitarea revictimizării acestora. Centrul de tip Barnahus fiind un punct de început pentru a asigura accesul la aceste servicii specializate.

Carolina Bagrin, managera Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, a subliniat importanța referirii copiilor victime și martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, violență în familie și trafic de copii, imediat după identificarea situațiilor suspecte. Totodată, managera Centrului a menționat că cel el mai solicitat tip de asistență în perioada de raportare a fost organizarea audierii în condiții speciale a copiilor (în 55% din demersurile înaintate), fiind urmat de evaluarea psihologică (în 35% din demersurile înaintate), iar cea mai afectată categorie de vârstă este 11- 14 ani, constituind 44% dintre cazurile asistate.  Cel mai mic copil asistat în perioada de referință a avut vârsta de 2 ani și 8 luni. Mai mult de jumătate dintre copiii asistați provenind din mediul rural.

Rezultatele obținute în primul an de activitate confirmă valoarea acestui serviciu pentru starea emoțională a copiilor care, din nefericită întâmplare, devin victime sau martori a diferitor forme de violență. Copiii ne zic că se simt confortabil și în siguranță la Centru, iar asta ne spune că deschiderea acestui Centru a reprezentat un pas mic într-o direcție bună. De astfel de servicii prietenoase ar trebuie să beneficieze toți copiii victime sau martori ai infracțiunilor.  

Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Barnahus Nord este un serviciu de specializare înaltă, instituit de către Guvernul Republicii Moldova, la 27 decembrie 2019, prin adoptarea Hotărârii nr. 708, pentru a acorda copiilor victime/martori ai infracțiunilor asistență psihologică, juridică, medicală și socială, sub același acoperiș, prin intervenții imediate, coordonate și profesioniste.

Primul Centru de tip Barnahus a fost instituit, în 2022, în mun. Bălți, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Funcționalitatea acestuia este asigurată de către CNPAC, în baza unui contract de prestări servicii, care a fost semnat cu MMPS la 27 ianuarie 2022. Centrul deservește următoarele unități administrativ-teritoriale: Briceni, Ocnița, Soroca, Dondușeni, Edineţ, Drochia, Rîşcani, Glodeni, Făleşti, Sîngerei, Floreşti şi mun. Bălți.

Asistența directă a beneficiarilor a demarat, pe 24 martie 2022, odată cu recepționarea primei solicitări de acordare a asistenței specializate.