Centrul Barnahus Nord a desfășurat o sesiune de supervizare a specialiștilor intervievatori, cu genericul ,,Rolul de investigator al intervievatorului în cadrul audierii copiilor victime/martori ai infracțiunii”

219

Centrul Regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord – de tip Barnahus a organizat, la data de 29 mai 2023, o sesiune de supervizare a specialiștilor intervievatori, cu genericul ,,Rolul de investigator al intervievatorului în cadrul audierii copiilor victime/martori ai infracțiunii”.

Această activitate reprezintă o componentă esențială a programului de instruire continuă al angajaților centrului, care se angajează să ofere suport și asistență adecvată în procesul de audiere a copiilor victime/martori ai infracțiunii.

În primele 5 luni ale anului 2023, 52 copii victime sau martori ai infracțiunilor au fost audiați în condiții speciale în cadrul Centrului de tip Barnahus.

În cadrul sesiunii, s-a acordat o atenție deosebită rolului intervievatorului și al psihologului în soluționarea dificultăților care pot apărea în procesul de audiere a copiilor victime/martori ai infracțiunilor.

Astfel, Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor din mun. Bălți este constant angajat în organizarea sesiunilor de instruire continuă, cu scopul de a dezvolta expertiza și de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite. Prin aceste sesiuni, se asigură că toți intervievatorii sunt pregătiți în ceea ce privește cele mai bune practici și standarde profesionale în audierea copiilor.

Serviciul de tip Barnahus a fost dezvoltat în Republica Moldova la inițiativa CNPAC (in prezent, prestator acreditat de serviciu de tip Barnahus) în parteneriat cu MMPS, cu sprijinul financiar al mai multor parteneri de dezvoltare.