Experiența Centrului Barnahus din Republica Moldova prezentată la Consiliul Europei

31

La 28 septembrie curent, la Strasbourg, a fost organizat evenimentul public „Barnahus: o călătorie prin EuropaConcluziile unui studiu de cartografiere a modelelor de justiție multidisciplinare și interinstituționale adaptate la nevoile copiilor care răspund la violența împotriva copiilor”, Organizat în comun de Comitetul Director pentru Drepturile Copilului și Comitetul Lanzarote.

Evenimentul a avut drept scop exploararea potențialului Barnahus în Europa, incluzând intervenții din partea reprezentanților statelor membre ale Consiliului Europei privind experiențele naționale ale structurilor multidisciplinare și interinstituționale, precum și sesiuni de întrebări și răspunsuri.

În cadrul evenimentului a participat și Președinta CNPAC, Daniela Sîmboteanu, care a prezentat modelul Barnahus din Republica Moldova, în cadrul panelului III de discuție: ,,Experiențe naționale: structuri multidisciplinare și interinstituționale în practică”, alături de alți reprezentanți din Finlanda, Suedia, Ucraina și Austria.

Moldova alături de alte 27 țări din cadrul Consiliul Europei au dezvoltat  serviciul de tip Barnahus. În Republica Moldova, acesta a fost creat prin Hotărârea de Guvern nr. 708 din 2019, ca un serviciu social de specializare înaltă, fără cazare, care oferă copiilor asistență integrată (din domeniul social, juridic și medical) la nivel regional. Serviciile de asistență specializată acordate în cadrul Centrului regional Nord fiind prestate de Centrul Național de Prevenirea Abuzului față de Copii (CNPAC).

Președinta CNPAC, Daniela Sîmboteanu, a prezentat în cadrul evenimentului modelul Barnahus din Republica Moldova, principiile cheie care stau la baza modelului Barnahus, experiența Republicii Moldova de implementare cu succes a acestui model și eficiența serviciului în țara noastră. Astfel, de la începutul activității centrului Barnahus, au fost asitați 257 beneficiari dintre care 78 copii și 59 adulți pe parcursul anului 2022 și 73 copii și 47 adulți în anul 2023. Vârsta copiilor asistați variază între 0-6 ani și 7-18 ani, dintre care 30% sunt băieți și 70% sunt fetițe.

Modelul Barnahus a fost lansat pentru prima dată în Europa, în Islanda, în 1998. În 2015, Comitetul părților la Convenția privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual (Convenția de la Lanzarote) a Consiliului Europei a recunoscut modelul ca fiind o practică promițătoare și, de atunci, Consiliul Europei sprijină în mod activ statele sale membre să îl adapteze și să îl utilizeze, Republica Moldova fiind unul dintre aceste state.

Această activitate face parte din eforturile Consiliului Europei și a Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului  de a promova modelul Barnahus, pentru a se asigura că interesul superior al copilului este respectat în cadrul investigațiilor și procedurilor penale și pentru a oferi sprijin pentru copiii victime și martori ai violenței sexuale și ai altor forme de violență într-un mediu sigur și prietenos pentru copii, făcând astfel din justiția prietenoasă cu copiii o adevărată realitate.