Primele rezultate și provocări atestate de la deschiderea Centrului de asistență integrată a copiilor, de tip Barnahus

21

17 copii au beneficiat de asistență în primele trei luni de activitate a Centrului de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, de tip Barnahus. 88% dintre copii au avut calitate de parte vătămata în cauze penale. În 59% dintre dosarele deschise s-a intervenit cu asistență specializată pentru copiii victime ai infracțiunilor cu caracter sexual, iar în alte 35% dintre cazuri sunt copiii victime sau martori ai violenței în familie. 

Copii au beneficiat în cadrul Centrului de asistență psihologică de criză, fiind desfășurate 16 intervenții. A fost elaborat un raport de evaluare psihologică a unui copil, fiind petrecute 8 ședințe de consiliere psihologică. Au fost organizate și facilitate 15 ședințe de audieri în condiții speciale, respectiv 18 persoane au beneficiat de asistență juridică primară.

Prestarea asistenței integrate copiilor victime/martori ai infracțiunilor sub același acoperiș se realizează în baza conlucrării dintre angajații Centrului cu profesioniști din alte domenii aferente, care potrivit prevederilor normative sunt desemnați pentru prestarea de servicii în cadrul Centrului. La moment, Centrul se confruntă cu o rezistență din partea medicinei legale, care ezită să desemneze experți pentru realizarea expertizelor medico-legale a copiilor în cadrul Centrului de tip Barnahus.

Cea mai mare provocare, în prezent, rămâne a fi efectuarea expertizelor medico-legale în cadrul Centrului. Cu toate acestea, nu renunțăm. Pentru început planificăm să venim cu acțiuni de sensibilizare pentru experții medico-legali din zona Nord. Ne dorim ca ei să înțeleagă că un copil afectat de violență are nevoie de asistență specializată. Atunci când vorbim de asistență specializată nu ne referim doar la un specialist, ci și la ambianța în care se acordă această asistență, precum și la modul cu care specialistul comunică cu copilul.  Efectuarea expertizelor medico-legale a copiilor victime ai infracțiunilor în instituțiile medicale pot expune copiii la diferite experiențe care nu sunt potrivite vârstei, iar acestea evenimente pot cauza copilului o traumă suplimentară celei deja suportate”, a menționat managera Centrului, Carolina Bagrin.

Informarea și sensibilizarea profesioniștilor și a comunității privind scopul și tipurile de asistență de care pot beneficia copiii în cadrul Centrului constituie un obiectiv principal pentru buna funcționare a acestuia. În acest sens, CNPAC, în calitatea de prestator de serviciu, a conceput un program de instruire complex, destinat profesioniștilor relevanți din fiecare raion din zona de Nord care urmează să colaboreze cu echipa Centrului.

Până în prezent, circa 290 de profesioniști au fost informați privind deschiderea Centrului și sensibilizați pe aspectul de atitudine față de fenomenul violenței și comunicare cu copilul victimă a violenței. Printre profesioniștii antrenați în program se regăsesc 10 experți medico-legali, 10 judecători de instrucție, 36 procurori, peste 65 de ofițeri de poliție, restul fiind specialiștii ai structurilor teritoriale de asistență socială, psihopedagogică și din educație.

Programul de instruire „Asistența integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor: aspecte multidisciplinare”, este implementat de către CNPAC, din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Centrul de tip Barnahus a fost inaugurat oficial în data de 20 mai. Deschiderea lui a fost posibilă datorită autorității publice locale din Municipiul Bălți, care a oferit un edificiu, acesta fiind reparat capital cu contribuția financiară a Fundației OAK, Fundației World Childhood și Fundației Est-Europene. În același timp, a fost mobilat și dotat cu echipament datorită sprijinului financiar al Fundației ERIKS Development Partner, Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova.

Vedeți reportajul video de la deschiderea primului Centru de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, de tip Barnahus.