Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, de tip Barnahus, își consolidează relațiile de colaborare intersectorială

31

CNPAC a demarat un proces amplu de negociere și semnare a acordurilor bilaterale de cooperare cu fiecare autoritate publică locală din zona de Nord, cu scopul de a asigura funcționarea eficientă a serviciului de tip Barnahus și consolidarea colaborării Centrului regional de asistență integrată copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord cu autoritățile relevante din zona de deservire.

De asemenea, pentru asigurarea examinării medicale și medico-legale a copiilor victime a infracțiunii în cadrul Centrului, negocieri au fost demarate și cu Instituția Medico-Sanitară Publică din mun. Bălți, dar și cu Centrul de Medicină Legală. Scopul acestor acorduri constă în crearea cadrului practic de cooperare între părți, în vederea asigurării accesului copiilor victime/martori ai infracțiunilor din zona de deservire la servicii specializate acordate de către Centrul regional de asistență integrată copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, amplasat în municipiu Bălți. 

Până în prezent Centrul a încheiat acorduri de colaborare cu Consiliul municipal Bălți și autoritățile raionale din Dondușeni, Drochia, Fălești, Râșcani și Glodeni. Potrivit acestor acorduri, părțile s-au angajat să facă schimb de informații și să colaboreze în cadrul echipelor multidisciplinare pentru ca acei copii, care sunt victime or martori ai infracțiunilor să beneficieze neîntârziat de asistență specializată în cadrul Centrului 

 „Apreciem deschiderea din partea autorităților publice locale de a coopera pe acest segment de referință. Cu fiecare Acord semnat facilităm accesul copiilor victime sau martori ai infracțiunilor la servicii specializate, servicii care au fost concepute pentru a nu admite retraumatizarea și victimizarea copilului atunci când intră în contact cu sistemul de justiție penalăa menționat managera Centrului de tip Barnahus, Carolina Bagrin. 

Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord a fost creat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), cu suportul financiar al Fundației World ChildhoodFundației OAKFundația Est-Europeană și Fundației ERIKS Development Partner. Totodată, Uniunea Europeană, prin intermediul Fundației Soros Moldova, a asigurat dotarea Centrului cu mobilier și amenajarea spațiilor prietenoase copilului, dar și cu suport tehnic necesar pentru acreditarea serviciului creat, suport oferit în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru Servicii sociale mai bune.