Procedura de examinare medico-legală în cadrul Centrului de tip Barnahus, a copilului victimă a violenței sexuale, discutată de către medicii legiști

36

Experții în medicina legală din țară, dar și medicii rezidenți din domeniu, a participat marți, 8 noiembrie la sesiunea teoretică din cadrul Atelierului „Procedura națională de examinare medico-legală a copilului victimă a violenței fizice și sexuale în cadrul Centrului de tip Barnahus”, care se desfășoară în format online. Atelierul este organizat cu scopul de a sensibiliza specialiștii în domeniu privind importanța participării la examinarea copiilor victime ai infracțiunilor în cadrul Centrului Barnahus.

La deschiderea evenimentului, președinta CNPAC, Daniela Sîmboteanu a subliniat cât este de important ca toți profesioniștii să colaboreze și să ia decizii îndreptate către satisfacerea interesului superior al copilului.  

„Examinarea medicală și medico – legală a copiilor victime a abuzului sexual sau fizic în spații prietenoase, de către profesioniști instruiți și sensibili la necesitățile acestora este o decizie corectă și în interesul copilului”, a subliniat președinta CNPAC.

Directorul Centrului de Medicină Legală, Vasile Șarpe a menționat că „acest atelier de instruire va crește gradul de implicare a experților în oferirea serviciilor din cadrul Centrului de Barnahus, cu scopul de a evita revictimizarea copiilor victime a infracțiunilor”.

După sesiunea online, experții medico-legali din Nordul țării vor participa și la o sesiune practică în cadrul Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, amplasat în municipiul Bălți, unde se vor familiariza cu utilizarea echipamentului performat în examinarea medico-legală a copiilor victime ale abuzului sexual și fizic. 

Instruirile sunt facilitate de către Andrei Pădure, doctor habilitat în medicină, conferențiar universitar, șef Catedră de medicină legală a USMF ,,Nicolae Testemițanu”, expert judiciar al Centrului de Medicină Legală, Natalia Toporeț, asistentă universitară la Catedra de medicină legală a USMF ,,Nicolae Testemițanu”, expertă judiciară al Centrului de Medicină Legală, și Viorica Adăscăliță, psihologă CNPAC.

Această activitate este organizată de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) în parteneriat cu Centrul de Medicină Legală și Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” cu suportul fundației World Childhood Foundation oferit prin intermediul proiectului „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii”. Atelierul face parte din activitățile desfășurate în contextul Campaniei „19 zile de activism pentru prevenirea abuzurilor și violenței asupra copiilor”.

Menționăm că, de la deschiderea Centrului de tip Barnahus, din martie 2022 până în prezent, au fost asistați 66 copii victime/martori ai infracțiunilor. Aceștia au beneficiat de asistență specializată integrată sub același acoperiș, precum asistență psihologică, audiere în condiții speciale, asistență pentru asigurarea protecției.