Serviciile Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord tot mai solicitate

86

Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime și martori ai infracțiunilor Nord, serviciu social cu specializare înaltă, în doar primele trei luni ale anului 2023, a acordat asistență pentru 61 de copii.   

În această perioadă, către Centru au fost referiți 62 de copii care au fost victime sau martori ai diferitor tipuri de infracțiuni sau cazuri contravenționale.  

Datele statistice arată că, cel mai frecvent, copiii sunt referiți către Centru de către procurori, în 59% din totalitatea solicitărilor înregistrate în această perioadă, fiind urmați de către reprezentații Inspectoratelor de Poliție din regiune, cu 29% de cazuri referite. Autoritățile tutelare din zona de Nord au referit copii spre asistența specializată în 5% din totalitatea sesizărilor.  

Astfel, cel mai solicitat tip de asistență rămâne a fi audierea în condiții speciale a copiilor victime sau martori ai infracțiunilor, fiind solicitat în 62%, acțiunea procesuală fiind în responsabilitatea procurorilor, fapt ce explică rata mai mare a referirilor din partea acestora.  

În primul trimestru de activitate 69% dintre copiii asistați au fost fete; 36% s-au raportat la categoria de vârstă cuprinsă între 15-18 ani și 31% – la categoria de vârstă cuprinsă între 11- 14 ani; 57% dintre beneficiari provin din mediul rural; 80% dintre beneficiarii asistați au fost parte vătămată în cauze penale 
 
În lunile ianuarie – martie, în cadrul Centrului, copiii au beneficiat de diferite tipuri de asistență integrată, și anume: 32 de copii au fost pregătiți pentru procedura de audiere în condiții speciale și au fost ajutați de către intervievatorii Centrului să relateze despre circumstanțele pe care le-au trăit sau la care au fost martori; 11 copii au beneficiat de asistență psihologică în situații de criză, fiindu-le ameliorată starea psiho-emoțională; 25 de copii au fost incluși în programul de evaluare psihologică, fiind întocmite și expediate 15 rapoarte de evaluare; trei copii au fost examinați de către experții medico-legali în incinta Centrului.  

„Numărul mare al beneficiarilor în cadrul Centrului nu este unul îmbucurător, ne bucură însă faptul că acești copii ajung să beneficieze de asistență din partea specialiștilor pregătiți, aici, într-un mediu sigur și prietenos copiilor. Cea mai mare realizare în aceste trei luni de activitate ține de faptul că am reușit să organizăm ca examinarea medico-legală a copiilor să se desfășoare în cadrul Centrului. Acest fapt nu ar fi fost posibil fără colaborarea și implicarea, în primul rând a experților medico-legali și în alt doilea rând, a reprezentanților organului de poliție. Apreciem aceste eforturi și încurajăm specialiștii să urmeze această practică și în continuare”, suține managera Centrului, Carolina Bagrin.