Managerii secțiilor securitate publică din cadrul Inspectoratelor teritoriale de Poliție din zona de Nord, întruniți într-o ședință de lucru la Barnahus

249

Șefii/șefele secțiilor securitate publică din cadrul Inspectoratelor teritoriale de Poliție din raioanele: Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Edineţ, Drochia, Rîşcani, Glodeni, Făleşti, Sîngerei, Floreşti şi mun. Bălți au participat, în data de 31 martie 2023, la o ședință de lucru cu angajații Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime /martori ai infracțiunilor Nord.

Scopul întrunirii a fost de a consolida mecanismul de cooperare a angajaților Poliției cu specialiștii Centrului Barnahus, pentru asigurarea unui răspuns prompt, profesionist și eficient situației copiilor victime sau martori ai violenței. Un accent sporit fiind pus pe explicarea mecanismului de conlucrare în vederea asigurării efectuării examinărilor și/sau a constatărilor medico-legale în incinta Centrului Barnahus.

Ședința a fost deschisă de către Carolina BAGRIN, managera Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime martori ai infracțiunilor, care a specificat că întrevederile în acest format facilitează abordarea eficientă a provocărilor confruntate de specialiștii care au conlucrat cu Barnahus și contribuie la identificarea de comun acord a celor mai optime soluții în interesul superior al copilului.

Prezentă în cadrul ședinței de lucru, Natalia TOPOREȚ, asistentă universitară la Catedra de medicină legală a USMF ,,Nicolae Testemițanu”, expertă judiciară a Centrului de Medicină Legală, a vorbit participanților despre prevederile normative care susțin practica de dispunere a efectuării examinărilor medico-legale în cazul copiilor victime ale violenței, în cadrul Centrului Barnahus. Totodată, Natalia Toporeț a îndemnat angajații Poliției să colaboreze cu specialiștii de la Barnahus imediat ce sunt alertați despre o situație de violență a copiilor, astfel încât examinarea medico-legală să poată fi organizată în cadrul Centrului.

Participanții la eveniment au adus în discuție o serie de provocări confruntate în procesul de referire a copiilor către Centru, pentru a beneficia de servicii specializate, lansând, totodată, o serie de propuneri privind eficientizarea cooperării pe acest segment de referință. Discuțiile pe acest palier fiind  moderate de către Alexei GROSU, șef adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică, care a ghidat participanții spre adoptarea practicii de cooperare cu serviciul Barnahus, prevenind retraumatizarea și victimizarea secundară a copiilor care intră în contact cu sistemul de justiție.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, în parteneriat cu Procuratura Generală şi face parte din activitățile proiectului „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii”, proiect finanțat de World Childhood Foundation.