Comunicatul de totalizare a activităților realizate în cadrul proiectului «Consolidarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime și martori ai infracțiunilor Nord – Servicii sociale integrate „Sub un singur acoperiș” »

73

Proiectul, în prima etapă de implementare a cuprins două obiective importante: asigurarea disponibilității Centrului regional Nord, de tip Barnahus, pentru copiii victime și martori ai infracțiunilor din 11 raioane și un municipiu din zona de nord a țării și totodată, Consolidarea capacităților Centrului regional Nord inclusiv a specialiștilor relevanți din zona de nord a țării privind asistența integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor. 

Ca urmare a activităților desfășurate în cadrul proiectului, în perioada 01.11.21 – 31.03.22, Centrul Regional Nord, de tip Barnahus a fost dotat cu mobilier necesar și elemente de amenajare a spațiului, a fost asigurat inventarul pentru cabinetul de consiliere psihologică și a electrocasnicelor, cu scopul  de a crea  un mediu prietenos copilului, conform prevederilor Standardului minim de calitate.  

În vederea consolidării capacităților Centrului regional Nord și a specialiștilor relevanți din zona de nord a țării privind asistența integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor au fost elaborate și semnate acorduri bilaterale de cooperare dintre Centrul regional Nord și cu 11 unități teritorial administrative din cele 12 care se deservesc în cadrul Centrului. Astfel, au fost semnate acorduri de cooperare pe acest segment de referință cu consiliul municipal Bălți și consiliile raionale Dondușeni, Drochia, Fălești, Râșcani și Glodeni, Soroca, Florești, Ocnița, Sângerei, Edineț. Suplimentar, au fost semnate acorduri de colaborare cu 9 din cele 12 Inspectorate de Poliție, din zona de deservire a Centrului.

Scopul acestor acorduri este de a crea cadrul practic de cooperare între părți, în vederea asigurării accesului copiilor victime/martori ai infracțiunilor din zona de deservire la servicii specializate acordate de către Centrul regional de asistență integrată copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord.  

Totodată, în fiecare din cele 12 raioane din zona de nord, au fost organizate și desfășurate total 60 de sesiuni de instruire. În cadrul instruirilor, 289 de reprezentanți ai echipelor multidisciplinare și organelor de drept, au beneficiat de instruiri privind asistența integrată a copiilor victime și martori ai infracțiunilor. Ca urmare, profesioniștii instruiți, au însușit mecanismele de referire a copiilor victime/martori ai infracțiunilor către serviciile de tip Barnahus, devenind mai sensibili la necesitățile acestora. 

Datorita activităților sus menționate și a asigurării funcționalității Centrului, în primul an de activitate 78 de copii și 60 de adulți au beneficiat de serviciile specializate. 85% dintre aceștia au avut calitatea de victime, 15% au fost martori ai infracțiunilor, iar 74% dintre copii asistați au fost fete și 26% băieți. Cea mai afectată categorie de vârstă este 11- 14 ani, constituind 44% dintre cazurile asistate. Cel mai mic copil asistat în perioada de referință a avut vârsta de 2 ani și 8 luni. Mai mult de jumătate dintre copiii asistați provin din mediul rural.  

Cel mai solicitat tip de asistență a fost organizarea audierii în condiții speciale (solicitat în 55% din demersurile înaintate), fiind urmat de evaluarea psihologică (solicitată în 35% din demersurile înaintate). 

Cei mai mulți copii sunt asistați pe infracțiunile cu caracter sexual (65%) urmat de infracțiunile de violență în familie (23%). Aproximativ 48% din cazurile asistate, actele de violență au fost săvârșite în familie, 46% în comunitate, 6% în instituții. În aproape 53% din cazurile asistate, actele de violență ar fi fost săvârșite de către un terț adult din comunitate, 38% de către un părinte și 9% de către o rudă.  În patru cazuri abuzul a fost săvârșit de către un minor.    

Centru Național de prevenire a abuzului Față de Copii (CNPAC) își continuă activitatea de atragere de fonduri, în vederea consolidării serviciului și extinderii serviciului în zona de Sud și Centru.