Rezultatele primului an de activitate a Centrului de tip Barnahus discutate cu reprezentanții UNICEF în cadrul unei vizite de lucru

68

Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord – serviciu de tip Barnahus a găzduit, ieri, 22 martie curent, vizita reprezentanților UNICEF Moldova.

În cadrul vizitei au fost discutate rezultate înregistrate pe parcursul primului an de activitate a Centrului regional Nord. Managera Centrului Barnahus, Carolina Bagrin, a vorbit despre volumul asistenței oferite copiilor, tipologia cazurilor asistate, activitățile de instruire și informare desfășurate pe parcursul anului 2022, prezentând totodată datele statistice și informații relevante despre profilul beneficiarilor. În același timp, reprezentanții UNICEF au avut posibilitatea să facă un tur al Centrului, apreciind dotarea și amenajarea tuturor încăperilor.

Prezentă în cadrul vizitei, Președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), Daniela Sîmboteanu, a vorbit despre activitățile planificate atât în vederea capacitării Centrului regional Nord, cât și despre necesitatea stringentă de extindere a serviciului în zonele Sud și Centru.

Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 708/2019 și a Acordului de cooperare dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Centrul de Medicină Legală. În primul an de activitate în cadrul Centrului au fost asistați 78 copii, care au beneficiat de servicii integrate de specializare înaltă.

Serviciul de tip Barnahus a fost dezvoltat în R. Moldova la inițiativa CNPAC ( în prezent prestator acreditat de serviciu de tip Barnahus) în parteneriat cu MMPS cu sprijinul financiar al mai multor parteneri de dezvoltare. Modelul Barnahus este recunoscut drept cel mai eficient model pentru asistența copiilor victime și martori ai infracțiunilor de către toate organismele internaționale de profesioniști.