Pe parcursul anului 2023, în cadrul Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord au fost asistați 227 copii și 151 adulți

69

Volumul solicitărilor de asistenţă specializată în cadrul primului Centru regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord este în continuă creștere. Potrivit raportului de activitate pentru anul 2023, în cadrul Centrului de tip Barnahus au fost înregistrate 257 de solicitări de asistență specializată, în privinţa a 227 de copii victime sau martori ai infracțiunilor care au fost admiși în asistenţă. Din numărul total de copii, 63% au fost fete, iar mai mult de jumătate dintre copiii asistaţi au provenit din mediul rural.

Totodată, potrivit datelor, rata copiilor martori ai infracţiunilor asistaţi a crescut cu 11% faţă de anul 2022, ceea ce demonstrează faptul că volumul solicitărilor de asistenţă specializată, precum și utilitatea acestui servicu este în continuă creștere.

„În perioada de referinţă, s-au înregistrat câteva cazuri care, graţie cooperării intersectoriale (poliţiei, autorităţii tutelare, experţilor medico-legali), a fost posibilă examinarea copilului victimă a infracţiunilor sexuale în spaţiul prietenos al Centrului. Această experienţă a permis să concluzionăm că, pentru a asigura examinarea copiilor victime ai infracţiunilor în cadrul Barnahus, aceștia trebuie să fie referiţi cât mai rapid posibil după producerea incidentului”, concluzionează managera Centrului, Carolina Bagrin.

Raportul pentru anul 2023 poate fi consultat mai jos:

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?
Reload Reload document
|Open Open in new tab

Extrage [3.54 MB]

Informăm că Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Barnahus Nord este un serviciu de specializare înaltă, instituit de către Guvernul Republicii Moldova, la 27 decembrie 2019, prin adoptarea Hotărârii nr. 708, pentru a acorda copiilor victime/martori ai infracțiunilor asistență psihologică, juridică, medicală și socială, sub același acoperiș, prin intervenții imediate, coordonate și profesioniste.

Primul Centru de tip Barnahus a fost instituit, în 2022, în mun. Bălți, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Funcționalitatea acestuia este asigurată de către CNPAC, în baza unui contract de prestări servicii. Centrul deservește următoarele unități administrativ-teritoriale: Briceni, Ocnița, Soroca, Dondușeni, Edineţ, Drochia, Rîşcani, Glodeni, Făleşti, Sîngerei, Floreşti şi mun. Bălți.

Elaborarea raportului a fost realizată în cadrul activităţilor proiectului „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violenţă faţă de copii”, finanţat de World Childhood Foundation și implementat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii.